Microsoft AppLocale

Microsoft AppLocale

Miễn phí
Chạy di sản ứng được nếu không thay đổi ngôn ngữ của loài-Unicode ứng dụng
Người dùng đánh giá
4.0  (110 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Chạy di sản ứng được nếu không thay đổi ngôn ngữ của loài-Unicode ứng dụng (hệ thống miền địa phương).
AppLocale (hay Application Locale) là một giải pháp tạm thời để những giới hạn kinh khủng gây ra bởi những Unicode ứng chạy trên sân Unicode (UTF-16) dựa trên Windows XP. AppLocale phát hiện ngôn ngữ của tài ứng dụng và các mô phỏng ở một tương ứng với hệ thống miền địa phương cho mã-trang/từ Unicode conversions.

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Opera rolls out its fastest version to date
Opera rolls out its fastest version to date
Enjoy Microsoft's Paint 3D
Enjoy Microsoft's Paint 3D
Microsoft is injecting ads for OneDrive into File Explorer
Microsoft is injecting ads for OneDrive into File Explorer
Blizzard has announced a remastered version of StarCraft
Blizzard has announced a remastered version of StarCraft
Microsoft to talk about 'what's next' in an event on May 2nd
Microsoft to talk about 'what's next' in an event on May 2nd

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Bài viết mới nhất

Xem tất cả
Check out "Call of Duty: WWII"'s first trailer
Check out "Call of Duty: WWII"'s first trailer
Best mail tips and tricks
Best mail tips and tricks
Resident Evil 7's DLC, 'Not a Hero', has been postponed
Resident Evil 7's DLC, 'Not a Hero', has been postponed
You now need to provide a phone number to play Dota 2 ranked
You now need to provide a phone number to play Dota 2 ranked
Reading thoughts, hearing with skin and more Facebook fun
Reading thoughts, hearing with skin and more Facebook fun
Thông tin được cập nhật vào: